Čo by ste mali vedieť?

Užitočné informácie z našej kliniky.

Pre lepšiu informovanosť ohľadne dôležitých a práve aktuálnych tém. Vrátťe sa na zoznam dôležitých informácií.

Práve čítate

Cestovanie do zahraničia

Cestovanie do zahraničia

Cestovanie  so psom, mačkou alebo fretkou do zahraničia

Európska legislatíva týkajúca sa premiestňovania spoločenských zvierat

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 998/2003/ES z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré nadobudla účinnosť dňa 3. júla 2004, musia byť psy, mačka a fretky pri premiestnení medzi členskými štátmi Spoločenstva sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, ktorý zodpovedá vzoru podľa Rozhodnutia Komisie č. 2003/803/ES, a ktorý vydal poverený veterinárny lekár.

Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou vo vnútri Európskej únie, okrem Malty, Švédska, Veľkej Británie a Írska

Spoločenské zviera musí :

1. byť nezameniteľne označené :

a) mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784

2. byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim :

a) platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny

Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou do Veľkej Británie, Írska, Švédska a Malty (aj v prípade tranzitu)

Spoločenské zviera musí :

1. byť označené mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784

2. byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim

a) platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny,

b) výsledok testu na obsah neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml (test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote)

Test na obsah neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovane, ak po teste je zviera pravidelne opakovane vakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o opakovanej vakcinácii sú v pase vedené záznamy.

Pre vstup na územie Malty

Odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Malty musia uplynúť najmenej 3 mesiace po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.

Pre vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva

Odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť najmenej6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.

Pre vstup na územie Švédska

Odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 120 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné vstúpiť na územie Švédska bez ďalších lehôt.

Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou mimo územia Európskej únie do štátov, ktoré sú uvedené v zozname tretích krajín

Spoločenské zviera musí :

1. byť označené mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784

2. byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim :

a) platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny,

b) ošetrenie proti kliešťom a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (Echinococcus granulosus), ak cieľovou krajinou alebo tranzitnou krajinou je členský štát vyžadujúci takéto ošetrenie,

c) výsledok testu na obsah neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml, ak cieľovou alebo tranzitnou krajinou je Veľká Británia, Írsko, Švédsko alebo Malta

Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou mimo územia Európskej únie do štátov, ktoré nie sú uvedené v zozname tretích krajín

Spoločenské zviera musí :

1. byť označené mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784

2. byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim :

a) platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny,

b) výsledok testu na obsah neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml (test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote a najdlhšie 3 mesiace pred návratom na územie EU),

c) ošetrenie proti kliešťom a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (Echinococcus granulosus), ak cieľovou krajinou alebo tranzitnou krajinou je členský štát vyžadujúci takéto ošetrenie.

Pre návrat na územie EU

Odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné po vycestovaní do tretích krajín vstúpiť na územie EU bez ďalších lehôt, s výnimkou vstupu na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva. 

Zdroj: KOMORA VETERINÁRNYCH LEKÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

← Späť na zoznam užitočných informácií