Kto sme?

Veterinárna klinika Bullypet

Vitajte na stránke našej kliniky! Dozviete sa tu všetko o nás, našich službách a aktuálnych akciách, ako aj veľa užitočných informácií. V sekcii priestory našej kliniky máte možnosť nazrieť priamo do našich jednotlivých oddelení.

S čím za nami môžete prísť?

Služby, ktoré Vám ponúkame

Laboratórium

Bez kvalitných laboratórnych zariadení, ktoré su nepretržite k dispozícii, našu prácu vo veterinárnej klinike vieme ťažko predstaviť. Automatické analyzátory nám umožňujú objasniť takmer všetky klinické problémy v krátkej dobe a na mieste. Stanovenie niektorých hormónov, zložité imunologické a bakteriologické testy a histopatologické vyšetrenie tkanív pre nás vykonávaju špeciálne laboratória v Rakúsku, Nemecku a vo Veĺkej Británii.

Späť na začiatok ↑

Zobrazovacia diagnostika

Keďže nám Váš zverenec nemože povedať, čo ho trápi, je zobrazovacia diagnostika základnym stavebným kameňom našej práce na klinike. Používame vysokofrekvenčný rontgenový prístroj, ktorý nam umožnuje vykonávať taktiež kontrastné štúdie traviaceho, močového aparátu, ako aj ortopedické a neurologické vyšterenia (myelografie pri ochoreniach medzistavcových platničiek). Ultrasonografický prístroj s dopplerom, využívame na rutinnú diagnostiku gravidity a tiež na zložitejšie abdominálne, kardiologické, ophtalmologické a ortopedické vyšetrenia. Určité ochorenia si vyžadujú priamo nazrieť do útrob orgánov a dutín. Za týmto účelom je naša klinika vybavená sériou rigídnych a flexných endoskopov, ktoré nám umožňujú detailné zobrazenie, terapiu a odber vzoriek zo zažívacieho traktu, horných dýchacích ciest, ORL systému a močového aparátu. Pri rôznych cudzích predmetoch, tieto dokážeme za pomoci špeciálnych nástrojov šetrne odstrániť a tým sa vyhnúť inak nevyhnutnému chirurgickému zákroku. V prípade, ak je problém Vášho miláčika ešte závážnejší, spolupracujeme s referenčným pracoviskom, kde pre nás na počkanie zhotoví počitačovú tomografiu a magnetickú rezonanciu.

Späť na začiatok ↑

Anesteziológia a intenzívna medicína

Vybavenie anestézie a intenzívnej medicíny má na našej klinike, pri počte našich chirurgických zákrokov, dôležité postavenie. Kapnografia, pulzoxymeter a EKG su štandardné monitorovacie prostriedky pri každom chirurgickom a nechirurgickom zákroku, kde je náš zverenec v anestéii. Monitorovanie pacienta pri zložitých chirurgických zákrokoch zahŕňa napríklad aj meranie venózneho tlaku krvi. Snažime sa byť čo najšetrnejší k Vašim miláčikom a preto používame inhalačné anesteziologické prístroje, ktoré nám umožňujú regulovať príjem kyslíka, používať nízke koncentrácie anestetík, prípadne za pacienta aj dýchať. Našou snahou je znižiť dávky injekčných anestetík a tým výrazne urýchliť fázu prebúdzania ako aj eliminovať nežiadúce účinky liekov určených na sedáciu. Infúzne pumpy a lineomaty podávajú našim pacientom exaktné množstvo infuzných roztokov a liekov, vyrátaných podľa aktuálneho stavu, veku a hmotnosti pacienta. Po chirurgickom zákroku su pacienti prevezení na hospitalizačné oddelenie, kde sú až do prebudenia a odovzdania späť majiteľom pod prísnym dohľadom.

Späť na začiatok ↑

Interná medicína

Okrem všeobecnej internej medicíny poskytujeme služby aj v oblasti špecializovaných disciplín ako kardiológia (echokardiografia, ekg), gastroenterológia (gastroskopia, kolonoskopia), endokrinológia (do pár minút vyšetríme hormóny štítnej žľazy a nadobličiek), ophtalmológia (vyšetrenie očného pozadia, vnútroočného tlaku), dermatológia (alergenodiagnostika, kožné biopsie), neurológia(vyšetrenie mozgomiešneho moku, myelografia)

Späť na začiatok ↑

Chirurgia

Naša klinika ponúka okrem sterilizácií a kastrácií širokú škálu chirurgických služieb pre Vášho domáceho miláčika. Špecializujeme sa na atraumatickú chirurgiu mäkkých a tvrdých tkanív, onkologickú a rekonštrukčnú chirurgiu. Naše spektrum sa snažíme stále rozširovať a prispôsobovať najmodernejším svetovým štandartom. Máme dva špecializované, špičkovo vybavené chirurgické sály a použivame najmodernejšie anestéziologické a monitorovacie zariadenia. O pohodlie Vášho miláčika sa počas celej operácie stará odborný personál, ktorý zabezpečí aby bol pacient počas celého zákroku až do prebudenia v teple a boli mu podávané infúzne roztoky a lieky proti bolesti.

Späť na začiatok ↑

Zubná ambulancia

V našej zubnej ambulancii nájdete všetko potrebné prístrojové a materiálne vybavenie, na profylaktické a terapeutické ošetrenie chrupu spoločenských zvierat ako aj hlodavcov a exotov. Ako aj pri iných zákrokoch sú naší pacienti napojení na inhalačný prístroj a zakaždým sú monitorované ich životné funkcie, či potrebujú „len“ odstrániť zubný kámeň alebo vytrhnúť trvalý zub, všetko je pre nás rovnako dôležité.

Späť na začiatok ↑

Screening dedičných ochorení

Na našom pracovisku zhotovujeme oficiálne rontgenogramy pre posúdenie dysplázie bedrových a lakťových kĺbov. MVDr. Matúš Pagáč je ako člen SPDD (Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK) certifikovaný posudzovateľ dysplázií bedier a lakťov, ako aj oficiálny posudzovateľ luxácií patel na Slovensku aj v Rakúsku.

Späť na začiatok ↑

Malé cicavce a exotické živočíchy

Týto drobní pacienti tvoria početnú časť našich klientov a nedostáva sa im u nás o nič menej starostlivosti ako psom a mačkám. Poskytujeme diagnostiku a terapiu infekčných i neinfekčných /metabolických/ ochorení.

Špecializované vyšetrenia ako RTG, USG, endoskopia, vyšetrenie krvi (biochemia, hematológia), diagnostika a terapia problémov zažívacieho aparátu vrátane korekcie chrupu, diagnostika a terapia problémov močovopohlavného systému, infúzna terapia a hospitalizácia, chirurgia mäkkých a tvrdých tkanív. Taktiež poskytujeme poradenstvo a konzultácie pre chovateľov a preventívne prehliadky a vyšetrenia tejto skupiny pacientov.

Späť na začiatok ↑

Stručný prehľad služieb

 • Konzultácia
 • Pravideľné očkovanie
 • Preventívne prehliadky
 • Čipovanie, vystavovanie pasov a veterinárnych atestov
 • Predaj veterinárnych krmív a prípravkov
 • 24-hodinová pohotovosť na tel. č. 02/527 31 251
 • Výjazdy za pacientami
 • Komplexné vyšetrenie krvi, moču
 • Stanovenie krvných skupín
 • Stanovenie hladín hormónov
 • Serologická diagnostika viacerých ochorení (Lymská borelióza, FeLV, atď.)
 • Transfúzna terapia
 • Vyšetrenie krvného tlaku
 • Stomatologické ošetrenie
 • Ophtalmologické vyšetrenie (vyšetrenie očného pozadia, vnútroočného tlaku, sonografia)
 • Umelá inseminácia
 • Chirurgia mäkkých aj tvrdých tkanív
 • RTG
 • Zhotovovanie oficiálnych RTG pre potreby posúdenia
 • Ultrasonografia
 • Endoskopia
 • EKG
 • Komplexná laboratórna diagnostika
 • Diagnostika a terapia exotických zvierat
 • Cytológia
 • Diagnostika a terapia exotických zvierat
 • Oficiálne posudzovanie luxácie patel
 • V rámci SPDD, komisionálne posudzovanie dysplázií bedrových a lakťových kĺbov
 • Fyzioterapia
 • Inhalačná terapia
 • Hospitalizácia (k dispozícii je 10 hospitalizačných boxov)
 • Počítačová tomografia a magnetická rezonancia (v spolupráci s referenčným pracoviskom v Rakúsku)

Späť na začiatok ↑